Zaposleni

Uprava

Levai Monika – direktor

Stručni saradnici

Činoš Melinda – pedagog / bibliotekar

Pravno i finansijsko poslovanje

Sonja Ilić Gebleš – sekretar

Gomoboš Silvija – šef računovodstva

Nastavnici

Balint Seleši Melinda - klavir

Barat Silvija - harmonika

Bodo Katalin - teoretski predmeti

Nenad Knežević - limeni duvački instrumenti

Gabor Zoltan - solo pevanje

Davidović Aleksandra - harmonika

Krebs Goga Livia - klavir

Madaras Agneš - klavir

Major Melinda - korepeticija

Maša Tibor - klarinet

Morvai Livia - klavir

Nađ Abonji Timea - klavir

Jelena Nikolić Varga – klavir i korepeticija

Denis Paloš - gitara

Stanko Patarčić - udarački instrumenti

Oliver Petković - gitara

Pletl Akoš - violina

Milena Radović - violončelo

Salma Lidia - teoretski predmeti

Sarvak Suzana - violina

Šoti Erceg Lenke – flauta

Fabian Mihaljfi Elvira - teoretski predmeti

Zedi Zalan - klavir

Nothof Gabriela - klavir

Pomoćno-tehničko osoblje

Detki Robert - domar/vozač

Tot Boroš Gabrijela - spremačica

Kereši Juliana - spremačica

Tarapčik Jožef - klavirštimer

Anamarija Ilić - spremačica