Članovi učeničkog parlamenta

I razred

1. Nikolić Viktor

2. Konja Atila

3. Buranj Bence

II razred

1. Bata Hana

2. Budai Bianka

3. Borši Tamaš

III razred

1. Lerinc Šara

2. Bagdal Natalia

3. Džeret Ilona Džun

IV razred

1. Nađ Tamaš

2. Muči Akoš

3. Fajka Nikoleta

V razred

1. Zeković Eva

2. Tertei Hunor

3. Pribićević Tara Blanka

VI razred

1. Žoldoš Lili

2. Ivković Noemi

3. Lazar Flora