Članovi učeničkog parlamenta

I razred

1. Stančulov Ana

2. Janković Petra

3. Nikolić Petra

II razred

1. Roža Adam

2. Tandari Virag

3. Kopas Reka

III razred

1. Lerinc Zita

2. Valković Greta

3. Barna Elena

IV razred

1. Budai Bianka

2. Bata Hana

3. Muči Lili

V razred

1. Bagdal Natalia

2. Čizik Žofia

3. Bakoš Džeret Ilona Džun

VI razred

1. Tornai Sofi

2. Fajka Nikoleta

3. Konja Atila