Tim za samovrednovanje kvaliteta rada Škole

Levai Monika - direktor škole

Ana Maria Glavaški- koordinator

- predstavnik Saveta roditelja

Major Melinda - predstavnik Školskog odbora

- predstavnik Učeničkog parlamenta