Tim za samovrednovanje kvaliteta rada Škole

Levai Monika - direktor škole

Činoš Melinda - koordinator

- predstavnik Saveta roditelja

Major Melinda - predstavnik Školskog odbora

- predstavnik Učeničkog parlamenta