Tim za podršku učenika i prilagođavanje na školski život

Sarvak Suzana - koordinator

Krebs Goga Livia – član

Bečei Silvester - član

Đere Sabolč – član

Činoš Melinda – član