Tim za podršku učenika i prilagođavanje na školski život

Sarvak Suzana - član

Fabian Mihaljfi Elvira - koordinator

Krebs Goga Livia – član

Radović Milena - član

Činoš Melinda – član