Tim za podršku učenika i prilagođavanje na školski život

Sarvak Suzana- član

Fabian Mihaljfi Elvira-koordinator

Krebs Livia-član

Radović Milena-član