Tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj Škole

Bečei Silvester – član

Davidović Aleksandra – član

Paloš Denis – koordinator