Tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj Škole

Fabian Mihaljfi Elvira - član

Davidović Aleksandra – član

Paloš Denis – koordinator