Tim za inkluzivno obrazovanje

Činoš Melinda – koordinator

Morvai Livia - član

Salma Lidia - član

Bodo Katalin – član

Balint Seleši Melinda – član

roditelj