Tim za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Monika Levai - direktor škole

Sonja Ilić Gebleš - sekretar

Činoš Melinda – pedagog

Madaras Agneš - koordinator

Šoti Erceg Lenke – član

Sarvak Suzana – član

Bodo Katalin – član