Tim za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Monika Levai - direktor škole

Sonja Ilić Gebleš - sekretar

Činoš Melinda – pedagog/bibliotekar

Madaras Agneš - koordinator

Šoti Erceg Lenke – član

Nikolić Varga Jelena - član

Gabor Zoltan - član