Školski odbor-članovi

1) Šoti Lenke

2) Major Melinda

3) Jelena Nikolić Varga

4) Svilar Čabai Čila

5) Janevski Pilić Olivera

6) Nađ Suzana

7) Homolja Akoš

8) Tokodi Angela