Savet roditelja šk. 2023/24.g - članovi

1. Seleši Melinda - Muči Terez

2. Barat Silvia - Gomoboš Đenđi

3. Tarapčik Jožef - Molnar Gabor Akoš

4. Gabor Zoltan - Lerinc Kiralj Livia

5. Davidović Aleksandra - Juhas Erika

6. Madaras Agneš - Kordić Silvija

7. Maša Tibor – Fodor Š. Sandra

8. Morvai Livia - Muči Kristian

9. Zedi Zalan - Andruško Timea

10. Jelena Nikolić Varga - Zoran Marčeta

11. Krebs Livia - Olah Tibor

12. Paloš Denis – Tornjanski Slavica

13. Patarčić Stanko – Selimović Milošević Milana

14. Petković Oliver - Svilar Čila

15. Pletl Akoš - Rafai Agneš

16. Đere Sabolč – Marinkov Danijela

17. Sarvak Suzana – Juhas Timea

18. Šoti Erceg Lenke - Fekete Judit

19. Nothof Gabriela - Golić Marijana