Istorijat naše škole

Pre osnivanja državne muzičke škole na kraju XIX veka, u Senti je već postojao vrlo dinamičan muzički život. Ne u organizovanom, institucionalnom obliku, nego na amaterskom nivou u okviru kulturnih društava. Senćansko Pevačko Društvo, Zanatsko pevačko društvo, Senćansko srpsko crkveno pevačko društvo "Zora" (osnovano 1886. godine, radilo do Drugog svetskog rata), Duvački i simfonijski orkestar Gimnazije, Duvački orkestar Vatrogasnog društva - u ovim društvima su učestvovali amateri, koji su radili sa velikim entuzijazmom. Od svih društava najstariji je bio Duvački orkestar koji je osnovan u okviru Vatrogasnog društva još 1874. godine.

Prvi temelji muzičkog života i muzičkog obrazovanja udareni su 1901. godine u okvirima Gimnazije, kada su krenuli prvi kursevi za gudačke instrumente i flautu.

Do 1946. godine u Senti nije bilo muzičke škole, ali muzički život nije bio zapostavljen. Grad i njegova uprava su velikodušno pomagali talentima da se doškoluju ili da nastave školovanje u Subotici, Segedinu, Beogradu ili Budimpešti.

U proleće 1946. godine zahvaljujući upornošću profesorice solo pevanja, Darinke Vujić, dobija se saglasnost od ondašnjih vlasti za otvaranje "Gradske Muzičke Škole" i 1. septembra iste godine počinje organizovana nastava u zgradi gde se i dan danas nalazi škola.

Od 1949. godine škola radi pod imenom "Osnovna muzička škola" sa 200 đaka i 12 profesora. Ona se širi i razvija do današnjeg dana.

U školi đaci mogu da se opredele za sledeće odseke: violina, violončelo, klavir, harmonika, klarinet, saksofon, hrona, trombon, flauta, truba, gitara, solfeđo sa teorijom muzike i solo pevanja.

Kapacitet zgrade i prostorija su predviđene za primanje optimalnog broja od oko 200 dece. Tokom proteklih decenija, puno učenika se odlučivalo za dalji nastavak muzičkog obrazovanja, nakon čega su se vraćali u našu školu kao nastavnici, i ovim potvrđujući još jednom koliko je naša škola ugledna kako u muzičkim krugovima tako i izvan njih (Marjanović Valeria, Morvai Livia, Kasaš Eva, Tarapčik Jožef, Šoti Lenke, Barat Silvia, Bodo Katalin, Balint S. Melinda, Paloš Jelena, Nikolić Jelena, Tot Bojnik Timea).

Spisak bivših direktora škole:

Vujić Darinka
Knežević Vojin
Barši Jene
Adam Erika
Kragujević Magda
Fabian Mihalj
Kovač Nandor
Mak Andraš
Davidović Aleksandra v. d.
Barat Laslo
Kasaš Eva
Major Melinda
Maša Tibor v. d.

Možemo reći, da je za svo vreme postojanja škola opravdala svoju misiju u smislu obrazovanja muzičkog kadra, podsticanja na dalje školovanje i obrazovanje ljubitelja muzike u najširem građanskom sloju, a sve sa ciljem da se on uključi u muzički život grada Sente i jača duhovnost svoje sredine i privrženost muzičkoj kulturi.