Log In
Cancel
Nazad

Stevan Mokranjac

1856-1914

Prve kontakte sa muzikom imao je u porodičnom krugu. Školovao se u Negotinu, Zaječaru i Beogradu. Kao gimnazijalac svirao je na violini i pevao je u crkvenom horu. Pod uticajem ideja Svetozara Markovića upisao je studije na prirodno-matematičkom fakultetu. U to doba piše i svoje prve kompozicije. Dobija stipendiju Ministarstva prosvete i odlazi na muzičko usavršavanje u Minhen, Rim i Lajpcig. Po povratak sa muzičkih studija razvio je bogatu aktivnost kompozitora, teoretičara, pedagoga, dirigenta i organizatora.

Godine 1887. postao je horovođa Beogradskog Pevačkog Društva, sa kojim je postigao veliki ugled na mnogim koncertima širom Evrope. Osnovao je 1899. godine Prvi gudački kvartet. 1899. godine Prvu muzičku školu u Srbiji, pa Savez pevačkih društva 1903. godine, Udruženje srpskih muzičara 1907. godine. Za dopisnog člana Srpske Kraljevske Akademije izabran je 1906. godine, a 1911. godine i za dopisnog člana Francuske Akademije Umetnosti.

Na polju etnomuzikologije i muzičke teorije postavio je temelje daljem razvoju ovih grana u Srbiji. Na terenu Kosova 1896. godine, zapisao je oko 160 narodnih pesma, a oko 300 melodija iz raznih krajeva zabeležio je po svome znanju ili po pevanju raznih pevača. Melografskom radu pripadaju i zbornici crkvenih pesama Osmoglasnik i Strano pjenije, koji sadrže beogradsku varijantu pojanja.

Najznačajnija dela: 15 Rukoveti, Primorski napjevi, Tri junaka, Lem Edim, Kozar, Himna Vuku Karadžiću. Harmonizacija pesma iz veka: I kliče devojka, Kada mi se radoslave; za dečiji hor: Vivak; Bolno čedo; Pazar živine; Al’je lep; Oj, dodo; Oj, na ledu. Duhovna dela: Tebe Boga hvalim; Akatisti Bogorodici; Oče naš; Vozbranoj; Njest svjat; Liturgija Sv. Jovana Zlatoustog; Opelo.

2014   ©   Web Design:  Bálint Tibor  -  tibore@gmail.com