Log In
Cancel
Nazad

Istorijat naše škole

Pre osnivanja državne muzičke škole na kraju XIX veka, u Senti je već postojao vrlo dinamičan muzički život. Ne u organizovanom, institucionalnom obliku, nego na amaterskom nivou u okviru kulturnih društava. Senćansko Pevačko Društvo, Zanatsko pevačko društvo, Senćansko srpsko crkveno pevačko društvo "Zora" (osnovano 1886. godine, radilo do Drugog svetskog rata), Duvački i simfonijski orkestar Gimnazije, Duvački orkestar Vatrogasnog društva - u ovim društvima su učestvovali amateri, koji su radili sa velikim entuzijazmom. Od svih društava najstariji je bio Duvački orkestar koji je osnovan u okviru Vatrogasnog društva još 1874. godine.

Prvi temelji muzičkog života i muzičkog obrazovanja udareni su 1901. godine u okvirima Gimnazije, kada su krenuli prvi kursevi za gudačke instrumente i flautu.

Do 1946. godine u Senti nije bilo muzičke škole, ali muzički život nije bio zapostavljen. Grad i njegova uprava su velikodušno pomagali talentima da se doškoluju ili da nastave školovanje u Subotici, Segedinu, Beogradu ili Budimpešti.


U proleće 1946. godine zahvaljujući upornošću profesorice solo pevanja, Darinke Vujić, dobija se saglasnost od ondašnjih vlasti za otvaranje "Gradske Muzičke Škole" i 1. septembra iste godine počinje organizovana nastava u zgradi gde se i dan danas nalazi škola.

Od 1949. godine škola radi pod imenom "Osnovna muzička škola" sa 200 đaka i 12 profesora. Ona se širi i razvija do današnjeg dana.

U školi đaci mogu da se opredele za sledeće odseke: violina, violončelo, klavir, harmonika, klarinet, saksofon, hrona, trombon, flauta, truba, gitara, solfeđo sa teorijom muzike i solo pevanja.

Kapacitet zgrade i prostorija su predviđene za primanje optimalnog broja od oko 200 dece. Tokom proteklih decenija, puno učenika se odlučivalo za dalji nastavak muzičkog obrazovanja, nakon čega su se vraćali u našu školu kao nastavnici, i ovim potvrđujući još jednom koliko je naša škola ugledna kako u muzičkim krugovima tako i izvan njih (Marjanović Valeria, Morvai Livia, Kasaš Eva, Tarapčik Jožef, Šoti Lenke, Barat Silvia, Bodo Katalin, Balint S. Melinda, Paloš Jelena, Nikolić Jelena, Tot Bojnik Timea).


Spisak bivših direktora škole:


Možemo reći, da je za svo vreme postojanja škola opravdala svoju misiju u smislu obrazovanja muzičkog kadra, podsticanja na dalje školovanje i obrazovanje ljubitelja muzike u najširem građanskom sloju, a sve sa ciljem da se on uključi u muzički život grada Sente i jača duhovnost svoje sredine i privrženost muzičkoj kulturi.

2014   ©   Web Design:  Bálint Tibor  -  tibore@gmail.com