X
Informacija:


Horna ili rog je limeni duvački instrument. Preteča horne je životinjski rog, izrađivao se od roga ili slonovače a danas se izrađuje od žutog lima ili metalne legure. Nalazio je primenu u lovu, ratovima, verskim obredima, kao i u muzici za ples. Zauzima značajno mesto u orkestru.

X
Informacija:


Trombon je limeni duvački instrument srednjeg i dubokog registra poznat i pod nemačkim nazivom pozauna. Postoji više vrsta trombona (alt-, tenor-, bas-, kontrabas-trombon). Po zvuku je najsrodniji trubi. Proizvodi masivan, prodoran i blistav zvuk, melodijski izražajan. Jedan je od najmoćnijih instrumenata u orkestru.

X
Informacija:


Truba je najpopularniji limeni duvački instrument. Najmanji je predstavnik svoje porodice instrumenata koga odlikuju oštar, svetao, prodoran zvuk. Sviranje na trubi zahteva dobru tehniku disanja. Zbog svojih karakteristika, truba je nezaobilazna kao solistički instrument, a nalazi široku primenu i kao deo kamernih i orkestarskih sastava.

X
Informacija:


Klarinet je drveni duvački instrument. Razvio se iz prvobitnog instrumenta pod nazivom šalmaj. Već tokom XVIII veka klarinet se koristio kao solo instrument, da bi kasnije postao stalni član orkestra. Naročito ga je cenio i upotrebljavao W. A. Mozart. Od njegovog vremena klarinet se redovno nalazi u simfonijskom orkestru. Zbog specifične boje zvuka i tehničkih mogućnosti, klarinet nalazi široku primenu kako u klasičnoj tako i u zabavnoj muzici.

X
Informacija:


Flauta je drveni duvački instrument srednjeg i visokog registra. Postojni nekoliko vrsta flauta: uzdužna ili blok-flauta, savremena poprečna flauta, pikolo, alt, bas flažolet...Veoma je izražajan instrument blagog, svetlog, idiličnog zvuka. Zbog lepote zvuka i tehničkih mogućnosti nalazi široku primenu kao solistički instrument, kao i u kamernim sastavima i orkestrima.

X
Informacija:


Violončelo je gudački instrument približno dva puta većih dimenzija od violine. Dugačke i deblje žice, kao i veliki rezonator, čine zvuk violončela punim i bogatim. Ton se dobiija prevlačenjem gudala preko žica ili trzanjem žica. Proizvodi mek i prefinjen zvuk pa se često susreće kao solistički instrument, a neizostavan je deo simfonijskog orkestra i kamernih sastava.

X
Informacija:


Violina je gudački instrument sa četiri žice. Od svih gudačkih instrumenata, violina proizvodi najviše tonove i najmanjih je dimenzija. Ton se dobiija prevlačenjem gudala preko žica ili trzanjem žica.

Međunarodni Dan violine se obeležava 13. decembra.

X
Informacija:


Harmonika je polifoni aerofoni instrument sa klavijaturom ili dugmadima. Ton se proizvodi širenjem i skupljanjem meha čija vazdušna struja prolazi kroz ventile. Harmonika se koristi kao instrument u popularnoj, narodnoj i klasičnoj muzici.

Međunarodni dan harmonike obeležava se 06. maja.

X
Informacija:


Klavir je instrument sa dirkama. Zbog svojih velikih tehničkih i izražajnih mogućnosti, klavir je jedan od instrumenata sa najbogatijom muzičkom literaturom. Klavijatura ima ukupno 88 dirki, 52 bele i 36 crne dirke.

Međunarodni Dan klavira se obeležava 88-og dana u godini, u znak osamdeset osam dirki na klaviru.

X
Informacija:


Gitara je žičani instrument sa šest žica. Postoje i gitare sa četiri, sedam, osam, deset i dvanaest žica. Najčešće se kategorišu kao akustična i električna gitara, a u okviru ovih kategorija postoji još podrgrupa. Zvuk se proizvodi okidanjem žica. Nalazi veoma široku primenu u muzici, od klasične do bluza, džeza, roka, popa, flamenko....

Nacionalni Dan gitara obeležava se 11. februara.

X
Informacija:


Solo pevanje. Ljudski glas postoji koliko i istorija čovečanstva. Ljudski glas je najstariji muzički instrument. Naši preci su sopstvenim glasom pronalazili načine sporazumevanja, izražavanja emocija....ali pevanje nije prirodni proces. Pravilna tehnika disanja, vibracija, širenje obima glasa i vokalnih mogućnosti, tehnika pevanja, stav tela kao i još mnogo pojedinosti se moraju pravilno formirati i negovati.

X
Informacija:


Udarački instrumenti ili udaraljke su preci svih instrumenata. Pravljeni su od raznih materijala: drveta, metala, kostiju, ljuske kokosovog oraha, sasušene tikve... Jako su izražajni i pokazuju emocije i raspoloženje ljudi. Porodica udaraljki je najbrojnija, uglavnom se dele na instrumente sa određenom visinom tona (melodijski) i neodređenom visinom tona.